Brahma

Brahma (v písme devanágarí: ब्रह्मा) je hinduistický Boh – stvoriteľ vesmíru, ktorý spolu s Višnu a Šivom tvoria Trimurti, čiže 3 aspekty jedného Boha. Nemal by sa zamieňať s Brahmánom, čo je v hinduizme prvotná, neosobná, všadeprítomná a konečná duchovná realita.

V indickej mytológii sa Brahma demiurg rodí z kvetu lotosu vyrastajúceho z pupku spiaceho Višnu. Po stvorení vesmíru sa Višnu prebúdza a berie ho do svojej starostlivosti. Vývoj prebieha v kozmických cykloch. Jedna kalpa predstavuje deň Brahmu, ktorý trvá 4 320 000 000 pozemských rokov; stejný čas trvá i noc Brahmu.

Kalpa sa dalej skláda z tisíca cyklov, z ktorých každý obsahuje štyri jugy: satja juga – 1 728 000 rokov (zlatý vek), treta juga – 1 296 000 rokov (strieborný vek), dvapara juga – 864 000 rokov (bronzový vek), kali juga – 432 000 rokov (želazný vek). 30 dňov a nocí Brahmy tvorí mesiac Brahmy (259 200 000 000 pozemských rokov). 12 mesiacov je rok Brahmy (3 110 400 000 000 pozemských rokov).

Doba trvania vesmíru je ohraničená a je rovná dĺžke života Brahmu, odpovídajúcej 100 rokom Brahmu, čo je 311 040 000 000 000 pozemských rokov; na koncu ho Šiva ničí. Odhaduje sa, že teraz prebieha 51. rok Brahmu. Rezidenciou Brahmu má byť Brahmaloka (loka – planéta), jedna z tzv. nebeských planét.

Komentáre sú uzavreté