Budhizmus – Budhovo učenie

Budhovo učenie v jadre tvoria štyri vznešené pravdy:

1. celý život je utrpenie,
2. utrpenie vyrastá z túžby po živote,
3. utrpenie možno odstrániť odstránením túžby po živote,
4. túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste.

Celý život je utrpenie

Urpením je narodenie i staroba, choroba i smrť, spojenie s nemilými i odlúčenie od milého, nesplnené priania. Utrpenie je aj akákoľvek zmena a človek je súhrn prebiehajúcich pochodov – dhammov (v sanskrite: dharma). Podstatu jedinca tvorí päť khand: telesnosť, cítenie, vnímanie, tvorivé sily a vedomie. Tie sa smrťou uvoľňujú a novým narodením znovu novo zoskupujú, a tak utrpenie pokračuje.

Utrpenie vyrastá z túžby po živote

Konkrétne: z nevedomosti, zložiek karmických síl, uvedomovania, mena a tvaru, šestora zmyslových oblastí, dotyku, pociťovania, smädu (po živote), ulpievania zvykom, vznikania, zrodenia, starnutia a umieranie.

Utrpenie možno odstrániť odstránením túžby po živote

Čiže odstránením nevedomosti, zložiek karmických síl, atď.

Túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste

Osemdielnou cestou je:
I. pravý názor
II. pravé rozhodnutie
III. pravá reč
IV. pravé konanie
V. pravé žitie
VI. pravé snaženie
VII. pravé uvažovanie
VIII. pravé sústredenie

Podstatou Budhovho učenie je teda odpútanie sa od vonkajšieho života cestou vonkajšej a vnútornej disciplíny až po sebazrieknutie sa. Na teoretické otázky, ktoré nesúvisia s cestou za oslobodením (napr. či je svet večný alebo nie) Budha odmieta odpovedať. Odmietanie mytológie a redukcia metafyzických špekulácií spôsobilo, že Budhovo učenie takmer nezastaralo .

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté