Archív | Indická kultúra RSS feed for this section

Indická filozofia – védske obdobie

Názov od slova védy (najstaršie zachované písomné správy (1500 – 500 pred Kr.. ), je to súbor spisov neznámych autorov (za autora véd sa považuje Vjása), ktorý obsahoval náboženské, mýtické, ale aj filozofické otázky, rôzne rituály a obradné predpisy, mali kánonický charakter – kánon = príkaz, niečo čo sa má striktne dodržiavať. Védy boli príručkami […]

Višnu

Višnu (sanskr. विष्ण) je všeprenikajúci Boh udržiavateľ, druhá osoba hinduistickej „svätej trojice“ trimúrti; udržiavajúca svet. Kedykoľvek je svet v nebezpečí, zostupuje ako avatára, aby zachránil ľudstvo pred mravnou a tým aj všeobecnou skazou. Podľa zjavených písiem ako je Šrímad Bhágavatam a Bhagavad gítá, sa Višnu neustále zjavuje v rôznych inkarnáciach.

Brahma

Brahma (v písme devanágarí: ब्रह्मा) je hinduistický Boh – stvoriteľ vesmíru, ktorý spolu s Višnu a Šivom tvoria Trimurti, čiže 3 aspekty jedného Boha. Nemal by sa zamieňať s Brahmánom, čo je v hinduizme prvotná, neosobná, všadeprítomná a konečná duchovná realita.

Íšvara

Íšvara (sanskr. ईश्वर – Pán vesmíru) je prejavené božstvo, najvyšší vládca v oblasti bytia; najvyšší silový faktor v bytosti, ktorého tendencie sú božské; silový princíp božej povahy v tele, ktorý potláča prejavy všetkych elementárnych sklonov, ak to človek umožní tým, že Íšvarovi preukazuje úctu a správne ho rešpektuje. Zdroj: Wikipédia

Trimúrti

Trimúrti (skt. त्रिमूर्ति) je „svätá trojica“ hinduizmu, poňatie najvyššieho božstva Íšvaru v troch aspektoch: Brahma ako Stvoriteľ, Višnu ako udržiavateľ a Šiva ako ničiteľ. Niekedy sa znázorňuje ako jediný boh s troma hlavami. Zdroj: Wikipédia