Džinizmus – učenie

Základ džinistického učenia tvorí päť sľubov. Ich verzia pre mníchov (mahávrata) je:

  • neubližovať živým tvorom (ahinsa)
  • hovoriť vždy pravdu
  • nekradnúť
  • nevlastniť nijaký majetok
  • zachovávať pohlavnú zdržanlivosť


Laici dodržiavajú miernejšiu verziu týchto sľubov (anuvrata): nevyžaduje sa pohlavná zdržanlivosť, ale iba vernosť partnerovi a nemusia sa vzdať celého majetku, iba ho nesmú zhromažďovať nadbytočne veľa. Tieto sľuby sa dodržiavali veľmi stroho, hlavne ahinsa, čo viedlo k prísnemu vegetariánstvu.

Džinisti sú rozdelení do niekoľkých siekt. Najznámejšie sekty sú „bielo odení“ (švétámbarovia) – nosia biele rúcha a „vzduchom odení“ (digambarovia), nenosia žiadny odev, chodia nahí.
Džinistickú náboženskú obec tvoria mnísi, mníšky i laici. Dnes k nej patria 3-4 milióny Indov. „Bielo odení“ sú obchodníkmi, bankármi, učiteľmi, úradníkmi a majú v indickej spoločnosti i napriek svojmu malému počtu značný vplyv.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté