Ganga

Počasie v Indii

Počasie v Indii

Ganga je najväčšia rieka Indie a jedna z najvodnatejších riek sveta. Pramení v Himalájach, preteká severnou Indiou a vlieva sa do Indického oceánu (Bengálsky záliv). V delte Gangy a jej okolí sa nachádzajú rozsiahle mangrovové porasty a vyskytuje sa tiger bengálsky (Panthera tigris tigris). Ganga je dlhá asi 2 500 kilometrov a preteká ňou asi 43 000 kubických metrov vody za sekundu.

Hinduisti uctievajú Gangu ako posvätnú rieku, ktorá je perzonifikovaná do bohyne ako Ganga aj s príbehom o nej v dávnovekých textoch ako Mahábhárata. Údolie rieky Ganga je husto obývané, rieka slúži stále prudko rastúcej populácii, poľnohospodárstvu a priemyslu ako zdroj pitnej aj užitkovej vody, kanál a dopravná tepna. Problémom je jej enormné znečistenie, kvalita vody sa pritom stále zhoršuje.

Komentáre sú uzavreté