Hinduizmus – spoločenský systém

V staroindickej spoločnosti bol zavedený systém varnášrama, čo je vedecké rozdelenie spoločnosti na štyri varny (spoločenské triedy) a štyri ášramy (duchovné stavy).

Varny:

1. Brahmani – najvyššia vrstva – kňazi s privilegovaných postavením v spoločnosti
2. Kšatrijovia – kasta bojovníkov, panovníkov, ktorý mali v rukách svetskú moc
3. Vaišjovia – kasta obchodníkov, statkárov, poľnohospodárov
4. Šúdrovia – remeselníci a pomocníci, , najnižšia kasta.

Ášramy:

1. Brahmačárí – študent žijúci v celibáte (študentský vek)
2. Grihasta – človek žijúci s rodinou (produktívny vek)
3. Vánaprasta – človek v ústraní (dôchodkový vek človeka)
4. Sanjásí – človek v duchovnom odriekaní (duchovný vek človeka)

Každá skupina sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami a predpokladmi. Napríklad bráhmani boli inteligentní ľudia, ktorí boli odriekaví a svoj život venovali kultivácii a šíreniu védskeho poznania. Kšatrijovia boli tiež inteligentní, ale neboli tak odpútaní od svetského života a preto sa venovali vládcovstvu.

Tento systém varien je založený na vlastnostiach človeka a nie je vecou narodenia sa v nejakej rodine.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté