Štátny systém

Symbol Indie

Symbol Indie

Názov krajiny:
Indická republika (India)

Typ vlády:
federálna republika s dvojkomorovým parlamentom

Hlavné mesto:
New Delhi

Administratívne delenie krajiny:
28 štátov a 7 zväzových teritórií (Andaman and Nicobar Islands*, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh*, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli*, Daman and Diu*, Delhi*, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep*, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Pondicherry*, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengal)

Nezávislosť:
15. August 1947

Právny systém:
postavený na anglickom právnom systéme, osobitné právne kódexy platia pre moslimov, kresťanov a hinduistov

Hlasovacie právo:
od 18 rokov

Výkonná moc:
prezident – Abdul KALAM (od 2002)
viceprezident – Bhairon Singh SHEKHAWAT (od 2002)
premiér – Manmohan SINGH (od 2004)
Vláda je menovaná prezidentom na návrh predsedu vlády. Prezident je volený dvoma komorami parlamentu and the legislatures of the states na päťročné obdobie. Viceprezident je volený dvoma komorami parlamentu na päťročné obdobie. Premiér je vybraný z členov parlamentu stranou alebo koalíciou, ktorá vo v parlamentných voľbách získa väčšinu.

Zákonodarná moc:
Dvojkomorový parlament (Sansad) pozostáva z Rady štátov (Rajya Sabha), ktorá má maximálne 250 členov. Dvanástich z nich menuje prezident, zvyšok je volený v jednotlivých štátoch na šesť rokov. Druhou komorou je Zbor občanov (Lok Sabha), ktorý má 545 členov – 543 volí verejnosť, dvaja sú menovaní prezidentom. Členov druhej komory volia na päť rokov.

Zdroj: CIA – The World Factbook

Komentáre sú uzavreté