Indická filozofia – ortodoxné systémy

Uznávali autoritu véd a svoju filozofiu budovali na princípe brahmánizmu. Sú to pravoverné systémy a majú hlbšiu máboženskú orientáciu/tendenciu. Uznávali kastovný systém. Patrí sem: Védanta, Mímánsa, Njája, Vaišéšika, Sánkhja, Jóga.

Jóga
Predstavuje cestu k oslobodeniu, k spaseniu od utrpenia. Je to cesta sebaovládania, disciplíny a sústredenia. Jóga pozná svojho osobného boha a viera v tohto osobného boha je podmienkou k úspešnej praktickej činnosti, meditácie, koncentrácie smerujúcej k spaseniu, k oslobodeniu sa od utrpenia.

Njája
V učení Njája hrala veľkú úlohu logika a gnozeológia. Njája sútry boli zapísané v 2.stor. Podľa učenia Njája jestvuje hmotný vesmír, ktorý sa skladá z atómov, tvoriacich svojimi kombináciami všetky predmety. Okrem toho vo vesmíre jestvuje nespočetné množstvo duší, ktoré jestvujú buď samy osebe, alebo sú spojené s hmotnými atómami. Najvyžšia duša, boh Íšvara, vytvára kombinácie atómov a vyvoláva spojenie duší s atómami, alebo oslobodenie duší od atómov.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté