Indická kultúra

India ma bohaté a unikátne kultúrne dedičstvo a dokázala si zachovať svoje tradície počas histórie aj napriek preberaniu nových zvykov, tradícií a myšlienok zároveň od útočníkov aj imigrantov. Množstvo zvykov, jazykov a monumentov je dôkazom vzájomného miešania sa vplyvov počas storočí. Napríklad slávny Tádžmahal, alebo iné pamiatky sú príkladom islamsky inšpirovanej architektúry, ktoré boli zdedené po Mugalskej dynastii. Sú výsledkom synkretickej tradície, ktorá kombinuje elementy zo všetkých častí krajiny. Indická spoločnosť je široko pluralitná, mnohojazyčná a mnohonárodnostná.

Indická hudba je reprezentovaná širokým spektrom foriem. Dva hlavné prúdy klasickej hudby sú Carnatic z Južnej Indie a Hindustani zo Severnej Indie. Populárne formy hudby taktiež prevládajú, za zmienku stojí napríklad Filmi hudba. V Indii taktiež existuje množstvo druhov klasických tancov vrátane Bharatanatyam, Kathakali, Kathak a Manipuri. Často majú formu príbehu a obsahujú duchovné a náboženské prvky. India má rozmanité festivaly, z ktorých je mnoho oslavovaných bez ohľadu na kastu a vierovyznanie. Najznámejšie a najpopulárnejšie oslavy zahŕňajú hinduistické festivaly Diwali, Holi a Dussehra a moslimské oslavy Eid.

Prvé literárne zmienky v Indii mali väčšinou ústnu formu a až neskôr boli prevedené do písomnej podoby ako napríklad Védy, alebo eposy Mahabharáta a Rámajana. V Indii je taktiež množstvo významných a moderných spisovateľov píšucich v indických jazykoch a angličtine. Jediným nositeľom Nobelovej ceny za literatúru bol bengálsky spisovateľ Rabindranath Tagore. Ročne India produkuje najväčší počet filmov vo svete. Filmová produkcia má svoju základňu v Mumbaji, ktorá je často označovaná ako „Bollywood“.

Vzdelanie je vysoko cenené členmi každej sociálno-ekonomickej vrstvy obyvateľstva. Tradičné indické hodnoty ako rodina sú vysoko rešpektované a považované za posvätné, hoci mestské rodiny začínajú preferovať rodinu dvoch partnerov z dôvodov socioekonomických obmedzení kladených systémom skupinovej rodiny. Náboženstvo v Indii je veľmi spoločenskou udalosťou s množstvom praktík sprevádzaných pompéznosťou a vitalitou a tvorí neodlučiteľnú súčasť každodenného života.

Indická kuchyňa je neobyčajne rozmanitá; ingrediencie, korenie a kuchárske metódy sa líšia každým regiónom. Ryža a pšenica tvoria základnú potravinovú zložku v krajine. India je taktiež pozoruhodná pre pestrosť vegetariánskej a nevegetariánskej kuchyne. Korenisté jedlá a sladkosti sú veľmi populárne.

Indické tradičné oblečenie je odlišné medzi jednotlivými regiónmi. Značne líši či už farbami, alebo štýlmi, záleží na rôznych faktoroch ako podnebie. Najpopulárnejší odev pre ženy sa nazýva sari a dhoti pre mužov.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté