Indus

India

India

Indus (Sind, Sindh) je najdlhšia rieka južnej Ázie a hlavný tok Pakistanu. Dĺžka: 3180 – 3190 km, povodie 960000 km2.

Pramení ako Sengge Khamba (Shiquan He) v tibetských Transhimálajach, odddeľuje západné Himálaje od Karákórumu, preráža úzkými údoliami Himálaje západne od Nanga Parbatu a tečie južným smerom nížinami Pakistanu do Indického oceánu. Na strednom toku rozsiahle zavlažovacie zariadenia. Delta má 8000 km2, je rozsiahla a nesplavná, začína pri meste Haidarábád.

Komentáre sú uzavreté