Kérala

India

India

Kérala je jeden zo štyroch južných štátov Indie. Pozdĺž pobrežia sa na území štátu rozkladá nížina, ktorej povrch sa smerom do vnútrozemia dvíha až k úpätiu pohoria Kardamon s najvyššími vrchmi Anaimudi (Ánai Mudi; 2695 m), Nilgiri (2633 m), Anaimalai (2513 m). Tropickú monzúnovú klímu charakterizujú malé teplotné výkyvy v priebehu roka, priemerné mesačné teploty sú 20 až 30°C a ročný úhrn zrážok je 2000 až 3000 mm.

Najdaždivejšie obdobie pripadá na jún až august, keď prevláda juhozápadný monzún prinášajúci výdatné dažde. Hydrografickú sieť tvoria krátke rieky, stekajúce z pohorí do Indického oceánu. Medzi dlhšie patria Perijár (vyteká z vysoko položeného jazera Perijár (Periyar)), Ponnáni (Ponnani), a Beipur. Indický oceán do pevniny vbieha viacerými plytkými lagúnovitými zátokami, z ktorých väčšie sú Vembanad a Astnamudi. V močaristých územiach pobrežnej nížiny prevláda mangrová vegetácia a na horských úbočiach, exponovaných proti monzúnovému prúdeniu, vždyzelené porasty rovníkových dažďových pralesov s hojnými epifytmi a lianami.

Komentáre sú uzavreté