Komunikácie

Finančná kríza

Finančná kríza

Telefóny – pevná linka
48.917 million (2003)

Mobilné telefóny:
26,154,400 (2003)

Celoštátne rozhlasové stanice:
AM 153, FM 91

Televízni vysielatelia:
562

Internet country code:
.in

Používatelia internetu:
18.481 million (2003)

Zdroj: CIA – The World Factbook

Komentáre sú uzavreté