Očkovanie pred cestou do Indie

Očkovanie

Očkovanie

Očkovanie pred cestou do zahraničia pre rok 2005 (Podľa ročenky Svetovej zdravotníckej organizácie – „International travel and health“).

JAPONSKÁ ENCEFALITÍDA – očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy. Riziko prenosu choroby na severe krajiny trvá od júna do januára, na juhu Indie riziko prenosu trvá po celý rok.

BRUŠNÝ TÝFUS – očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé.

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A – očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU B – očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu.

POLIOMYELITÍDA – DETSKÁ OBRNA – očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie)

Spätné odkazy

  1. Na čo dať pozor pri očkovaní | India - zápisník, kultúra, pamiatky a fotografie - 20. novembra, 2008

    […] Očkovanie pred cestou do Indie vám na Slovensku zabezpečí Oddelenie cudzokrajných chorôb Fakultnej nemocnice v Bratislave, Košiciach a Martine. My máme skúsenosti s bratislavským oddelením. Zanechalo v nás trochu zmiešané pocity. Na jednej strane profesionálne úsmevy pracovníkov, na strane druhej pocit, že v každom pacientovi vidia najmä platiaceho klienta. Prečo? Pred očkovaním proti týmto chorobám: žltačke A a B, brušný týfus a tetanus. Lekárka nás upozornila, že pred očkovaním musíme absolvovať kontrolu. Lekárka nám ťukla na bruchu s otázkou “Nebolí?” a odmerala tlak. Kontrolu ukončila otázkou: “Nemáte kŕčové žily?” Neskôr v pokladni sme zistili, že za tento odborný výkon sme zaplatili po 450 korún. Rovnako nám intenzívne ponúkali možnosť kúpiť si protitetanovku, pričom obvodná lekárka nám ju o dva dni neskôr pichla zadarmo – v rámci prevencie. Podobne nás kasírovali pri ďalších úkonoch – to, že sme tam prišli, to, že nám povedali, čo nám idú pichnúť (položka s názvom poradenstvo). Chceli sme kúpiť aj antimalariká. Keďže lieky nemali, Benita sa po ne vrátila neskôr – opäť jej vnucovali poradenstvo. Keď to nevyšlo, skasírovali ju za to, že jej lieky predali – 180 korún akože recept… […]