Archív štítkov: džinizmus

Džinizmus – učenie

Základ džinistického učenia tvorí päť sľubov. Ich verzia pre mníchov (mahávrata) je: neubližovať živým tvorom (ahinsa) hovoriť vždy pravdu nekradnúť nevlastniť nijaký majetok zachovávať pohlavnú zdržanlivosť

Džinizmus – základy

Džinizmus alebo džainizmus je jedno z indických náboženstiev spríbuznené s budhizmom. Jeho pomenovanie pochádza zo slova džin (víťaz). Zvestovalo ho údajne 24 džinov, z ktorých poslední dvaja boli historické osoby – Paršvá okolo roku 750 pred Kr. a Mahávíra Vardhamána (Džina) okolo roku 500 pred Kr. Písomné záznamy Mahávírovej náuky z doby jeho života neexistujú, […]