Archív štítkov: náboženstvo

Brahma

Brahma (v písme devanágarí: ब्रह्मा) je hinduistický Boh – stvoriteľ vesmíru, ktorý spolu s Višnu a Šivom tvoria Trimurti, čiže 3 aspekty jedného Boha. Nemal by sa zamieňať s Brahmánom, čo je v hinduizme prvotná, neosobná, všadeprítomná a konečná duchovná realita.

Íšvara

Íšvara (sanskr. ईश्वर – Pán vesmíru) je prejavené božstvo, najvyšší vládca v oblasti bytia; najvyšší silový faktor v bytosti, ktorého tendencie sú božské; silový princíp božej povahy v tele, ktorý potláča prejavy všetkych elementárnych sklonov, ak to človek umožní tým, že Íšvarovi preukazuje úctu a správne ho rešpektuje. Zdroj: Wikipédia

Trimúrti

Trimúrti (skt. त्रिमूर्ति) je „svätá trojica“ hinduizmu, poňatie najvyššieho božstva Íšvaru v troch aspektoch: Brahma ako Stvoriteľ, Višnu ako udržiavateľ a Šiva ako ničiteľ. Niekedy sa znázorňuje ako jediný boh s troma hlavami. Zdroj: Wikipédia

Mahábhárata

Mahábhárata je staroindický epos. Je to najdlhšia báseň na svete, zložená je z 18 kníh a 200 000 16-slabičných veršov. Epos sa pripisuje (mýtickému) Vjásovi. Dnešná podoba s mnohými vsuvkami (napr. Nala a Bhagavadgíta (Spev vznešeného)) bola vytvorená v prvých storočiach nášho letopočtu.

Sikhizmus

Sikhizmus je jedno z najmladších náboženstiev a podporuje ho asi 20 miliónov veriacich. Dnes je piatym najväčším náboženstvom na svete. Vzniklo v 15. storočí v severnej Indii, v zložitých politických podmienkach. Jeho vyznávači nielenže nefajčia a nepijú alkohol, ale ich zákazy sa vzťahujú aj na mäso.