Archív štítkov: náboženstvo

Džinizmus – učenie

Základ džinistického učenia tvorí päť sľubov. Ich verzia pre mníchov (mahávrata) je: neubližovať živým tvorom (ahinsa) hovoriť vždy pravdu nekradnúť nevlastniť nijaký majetok zachovávať pohlavnú zdržanlivosť

Budhizmus – Budhovo učenie

Budhovo učenie v jadre tvoria štyri vznešené pravdy: 1. celý život je utrpenie, 2. utrpenie vyrastá z túžby po živote, 3. utrpenie možno odstrániť odstránením túžby po živote, 4. túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste.

Budhizmus – základy

Budhizmus (etymologicky správnejšie, ale pravopisne nesprávne buddhizmus) je nábožensko-filozofický systém, ktorého základ vytvoril Buddha Šakjámuni. Ide o jedno z najrozšírenejších svetových náboženstiev, vyznáva ho 300–500 miliónov ľudí, hlavne v Číne, Bhutáne, Japonsku, Kambodži, Laose, Mongolsku, Mjanmarsku, na Srí Lanke, v Južnej Kórei, Thajsku, Tibete a Vietname.

Džinizmus – základy

Džinizmus alebo džainizmus je jedno z indických náboženstiev spríbuznené s budhizmom. Jeho pomenovanie pochádza zo slova džin (víťaz). Zvestovalo ho údajne 24 džinov, z ktorých poslední dvaja boli historické osoby – Paršvá okolo roku 750 pred Kr. a Mahávíra Vardhamána (Džina) okolo roku 500 pred Kr. Písomné záznamy Mahávírovej náuky z doby jeho života neexistujú, […]