Archív štítkov: základné informácie

WordPress

Doprava

Railways: total: 63,230 km (16,693 km electrified) broad gauge: 45,718 km 1.676-m gauge narrow gauge: 14,406 km 1.000-m gauge; 3,106 km 0.762-m gauge and 0.610-m gauge (2004)

Komunikácie

Telefóny – pevná linka 48.917 million (2003) Mobilné telefóny: 26,154,400 (2003)

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 1 080 264 388 (júl 2005) Veková štruktúra obyvateľstva: 0-14 rokov: 31.2 % 15-64 rokov: 63.9 % 65 rokov a viac: 4.9 %

Geografia

Umiestnenie: Južná Ázia, lemovaná Arabským morom a Bengálskym zálivom. Krajina medzi Pakistanom a Barmou. Geographické koordináty: 20 00 N, 77 00 E Územie: Celkom: 3,287,590 km pevnina: 2,973,190 km vodná plocha: 314,400 km