Védy a náboženstvo

Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. Indie.

Védske náboženstvo je východisko indického náboženstva, zložitý, postupne sa vyvíjajúci komplex náboženských a mytologických predstáv a im zodpovedajúcich rituálov a kultových obradov, v ktorom sa prelínajú čiastočne archaické indoeurópske predstavy (pochádzajúce z doby, kedy Árijci ešte dávno pred príchodom do Indie žili spolu s ďalšími indoeurópskymi kmeňmi na spoločnom území) s kutlúrnou vrstvou indoiránskou (spoločnou indickým a iránskym Árjom). Dotvára sa potom na pozadí mytológie a kultu pôvodných (neindoeurópskych) obyvateľov Indie. Védske náboženstvo je textovo uložené vo Védach.

Védske náboženstvo je polyteistické a vyznačuje sa antropomorfizmom. Hierarchia bohov nie je uzavretá, rovnaké vlastnosti a atribúty sa striedavo pripisujú rôznym bohom. Vo Rgvéde hrá významnú úlohu Indra, Agni, Súrja, Sóma, Ušas, Djaus, Váju, … Ďalší indickí bohovia vystupujú do popredia až v mladších védskych textoch: Višnu, Šiva, Brahma. Svet nadprirodzených bytostí dopĺňajú rôzni bohovia – nepriatelia bohov a ľudí – rákšasovia a asurovia.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté