Višnu

Višnu (sanskr. विष्ण) je všeprenikajúci Boh udržiavateľ, druhá osoba hinduistickej „svätej trojice“ trimúrti; udržiavajúca svet. Kedykoľvek je svet v nebezpečí, zostupuje ako avatára, aby zachránil ľudstvo pred mravnou a tým aj všeobecnou skazou. Podľa zjavených písiem ako je Šrímad Bhágavatam a Bhagavad gítá, sa Višnu neustále zjavuje v rôznych inkarnáciach.

Prvou inkarnáciou Boha Višnu bola Matsya alebo Ryba. Višnu v tejto forme zachránil svätca Satyavratu, čo je akási paralela hinduistického Noeho. Existuje aj Matsya purána, v ktorej sa popisuje viac.

V hinduizme je Manu postava pokračovateľa ľudstva – prvého muža, ktorý bude určovať smer sveta po jeho zániku, o čom veľmi podrobne píše Matsya purána, jedna z najstarších kníh. Manu zachránil časť stvorenia pred zničujúcou potopou v príbehu veľmi podobnom biblickému, v ktorom takmer rovnakú úlohu prevzal Noe, o čom píše kniha Genezis. Hoci sa príbeh o potope prezentuje aj ako legenda, hinduizmus i kresťanstvo ho vidí ako skutočnosť. Manu bol čestný človek a miloval Boha, preto dostal meno „Satyavrata“ – „prísľub pravdy“.

Višnuovo postavenie v hierarchii bohov je výnimočné, pretože v písmach ako je Katha Upanišad, Gítopanišad, Padma Purána a Bhágavata Purána, je Višnu opísaný ako zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov. Tým sa kategoricky líši od bohov ako sú Indra, Čandra, Váju, Agni a podobne.

Višnu má nespočetne veľa mien, ktoré sa používajú pri rôznych príležitostiach. V indickej tradícii je používanie mena Višnua veľmi dôležité, pretože Šrímad Bhágavatam uvádza, že privoláva priazeň do ľudského života. Niektoré z mien Višnua sú: Krišna, Ráma, Varáha, Nrsimha, Vámana, Jašóda-nandana, Nandanandana, Džagadíša, Džaganátha.

Zdroj: Wikipédia

Komentáre sú uzavreté