Obyvateľstvo

Symbol Indie

Symbol Indie

Počet obyvateľov: 1 080 264 388 (júl 2005)

Veková štruktúra obyvateľstva:
0-14 rokov: 31.2 %
15-64 rokov: 63.9 %
65 rokov a viac: 4.9 %

Priemerný vek:
Celkovo: 24.66
Muži: 24.64
Ženy: 24.67 (rok 2005)

Ročný rast počtu obyvateľov:
1,4 % (2005)

Priemerná dĺžka života:
Celkovo: 64.35
Muži: 63.57
Ženy: 65.16 (2005)

Etnické skupiny:
Indo-iránska (72 %), Dravidian (25 %), Mongoloid a iné (3 %)
Náboženstvo:
Hinduisti (80.5 %), Moslimovia (13.4 %), kresťania (2.3 %), Sikhovia (1.9 )%, iné (1.8 %), nešpecifikované (0.1 %) (podľa sčítania ľudu v roku 2001)

Jazyky:
Angličtina získala na význame, Hindština je materským jazykom pre tretinu populácie. Okrem toho je tu ďalších 14 oficiálnych jazykov (Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi a Sanskrit)

Gramotnosť:
Celkovo: 59.5 %
Muži: 70.2%
Ženy: 48.3% (2003)

Hustota zaľudnenia:
312 ľudí na km2

Počet obyvateľov na 1 lekára:
2 439

Nezamestnanosť:
10,4 %

Vojenská služba:
vo veku 17 rokov

Zdroj: CIA – The World Factbook

Komentáre sú uzavreté