Žltačka A (HAV)

Vírusová hepatitída, nazývaná aj Žltačka, sa šíri orofekálnym prenosom. Vírus sa dostáva do tráviaceho traktu, kde sa rozmnoží. Potom preniká k pečeňovým bunkám a ničí ich. Inkubačná doba je 14 – 45 dní.
Ochorenie začína s pocitom chrípky, horúčkou, nechutenstvom, nevoľnosťou a zvracaním. Po niekoľkých dňoch sa stáva moč tmavým a stolica svetlou, nakoniec sa vyvýja žltačka (najprv zistiteľná na očných bielkach). Ďalší priebeh je rôzny, väčšinou ľahký, najmä u detí. Príležitostne dochádza u dospelých ku ťažším a dlhšie pretrvávajúcim chorobným obrazom (až niekoľko mesiacov). Trvalé následky nevznikajú.
Vírus získame prevažne znečistenou potravou a pitnou vodou, najmä mušľami, ustricami a krabovitými zvieratami, ale aj mliekom, surovým mäsom a inými jedlami. Dokázala sa tiež možnosť prenosu krvou a pohlavným stykom.
Nekomplikovaná hepatitída A trvá 3 – 4 týždne.

Výskyt žltačky

Spätné odkazy

  1. Očkovanie pred cestou do Indie | India - zápisník, kultúra, pamiatky a fotografie - 20. novembra, 2008

    […] VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A – očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika. […]